EBE > έργα > ε.ε.δ.ε. για τον ήχο > Διάφανες Σημαίες  
Διάφανες Σημαίες

 

 

 

Yποπρόγραμμα σε εξέλιξη:

«Ηχητικά τοπία της Ευρώπης»
(Soundscapes of Europe»)


Γενικά στοιχεία

Στο πλαίσιο του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, ¶νθρωπος, Πολιτισμός», το οποίο συντονίζει η Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας και ειδικότερα στο πρόγραμμα «διάφανες σημαίες», που αποτελεί πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ήχου, ηχητικού περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του στον άνθρωπο, διοργανώνεται η δραστηριότητα «Ηχητικά Τοπία της Ευρώπης».

 

Γενικοί Στόχοι

Τα «Ηχητικά Τοπία της Ευρώπης» εστιάζουν:

α) στην κατανόηση του ρόλου του ήχου στο περιβάλλον και τον άνθρωπο

β) στην μελέτη του τοπικού ηχητικού περιβάλλοντος στον τόπο μας αλλά και σε άλλους τόπους (της Ευρώπης) και

γ) στη δημιουργία σχολικών δραστηριοτήτων σε σχέση με τον ήχο, όπως καταγραφές, σηματοδοτήσεις καλών ηχητικών περιβαλλόντων με «διάφανες σημαίες», ηχητικές παρεμβάσεις, ενημέρωση τοπικής κοινωνίας, γνωριμία με ηχητικά τοπία άλλων περιοχών της Ευρώπης.

 

Τρόποι εργασίας – υλοποίησης

Η δραστηριότητα θα βασιστεί σε συγκεκριμένες πηγές, διαθέσιμες από το διαδίκτυο, οι οποίες θα διανεμηθούν στις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες και σε Ομάδα ή Ομάδες Εργασίας που θα συντονιστούν από το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. Μέσω των διαφόρων διαύλων επικοινωνίας με την Ευρώπη που ανοίγουν οι σχολικές μονάδες, (ηλεκτρονική αλληλογραφία, etwinning, ανταλλαγές αρχείων, τηλεσυναντήσεις κ.λπ.), οι δράσεις αυτές θα έχουν την ανάλογη Ευρωπαϊκή διάσταση.

 

Μεθοδολογικό Υπόβαθρο

Η σχέση του ήχου με τον άνθρωπο έχει πάρα πολλές παραμέτρους και αφορά θέματα υγείας έως και θέματα πολιτισμού. Στη δραστηριότητα θα εστιάσουμε στην έννοια «ηχητικό τοπίο», ως υποενότητα του «ηχητικού περιβάλλοντος», προκειμένου να έχουμε ολιστικές προσεγγίσεις της σχέσης του Ήχου με το Περιβάλλον, δηλαδή τόσο θέματα «υγείας», έως και «κοινωνικά» και «πολιτισμικά».


 

 


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οικοσύστημα

Τμήμα Τεκμηρίωσης   
Έγγραφα και Κανονισμοί
Επιμορφώσεις
Εκδόσεις
Ομάδες Εργασίας
Έρευνα
Τμήμα Έργων
Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταϋγέτου
Παρατηρητήριο Γραμματισμού
Συνέδριο Σχολικών Δραστηριοτήτων
Εκπαίδευση για την Αειφορία | sustainability.sch.gr

Massmedia.gr, Κριτικός Μεσικός Γραμματισμός για Ενήλικες

Mediamatics.gr, Κριτικός Μεσικός Γραμματισμός για Παιδία
Μεταφεστιβάλ Βιωματικής Πολιτισμικής Εκπαίδευσης
Μουσείο Γραμματισμού |literacy.sch.gr
Διδακτική και Διαχείριση Πολιτισμού στην Εκπαίδευση
Εθνικό Ε.Ε.Δ.Ε. Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός
100 Χρόνια Εκπαίδευσης για τη Μουσική στην Ελλάδα (1914 - 2014)
"Ηχοπαιδαγωγική": Εκπαίδευση που εστιάζει στον Ήχο
Διάφανες Σημαίες
Τοπικό Θεματικό Δίκτυο: Εκπαιδευτική Κληρονομιά
Κοινωνικές Σχολικές Δραστηριότητες (ΚΣΔ)
Κριτικο-δημιουργική Εκπαίδευση
Θερινή Ακαδημία |summeracademy.sch.gr
Μαθητικοί Αγώνες Υδροπυραύλων
Τμήμα Βιβλιοθήκης και Δεδομένων
Πλατφόρμας ηΜάθησης
Βιβλιοθήκη Σχολικών Δραστηριοτήτων |library.mysch.gr
Τ.Θ.Δ."Σχολικές Βιβλιοθήκες και Δραστηριότητες"
Πλατφόρμα Ομάδων Εργασίας
Ημερίδες και Υλικό (υποστήριξη σχολικών μονάδων)
Ημερίδα για την Καύση των Κλαδεμάτων
Ημερίδα για τη Χρήση των Αντιβιοτικών
Ημερίδα Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών
Ημερίδα Αντισεισμικής Προστασίας
έργο Α5
Τμήμα Επικοινωνίας και Υποδομών
Γενική Επικοινωνία
Ιστότοποι Έργων και Ομάδων Εργασίας
FORMDeSK - Φόρμες Υποβολής | forms.mysch.gr


 

έργα

 

υπό την αιγίδα

ΔΗΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ


ΔΗΜΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ-
ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


 

με τη θεσμική συνεργασία

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, Ν.Π.Δ.Δ, αποτελεί για την πόλη της Καλαμάτας πολιτιστικό κέντρο που έχει σκοπό την προώθηση χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις της γνώσης, της πληροφορίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΦΑΡΙΣ

ΤΟ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Μ.Σ.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

δίκτυα

 

συμμετοχές

 

τρέχουσες θεματικές


 

εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης

 


με την υποστήριξη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

 


Αναζητήστε στο Εργαστήριο με τη Google

 

πλατφόρμα τηλεδραστηριοτήτων
Είσοδος Μέλους Ομάδας Εργασίας


ΤΗΛ.: 30 2721 3 61 484
FAX:
+30 2721 3 61 481

EMAIL:
lab ( a t ) sch.gr
URL:
edulab.sch.gr

© 2014-2018
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας - Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης

Web
Analytics