Αντισεισμική Βιωματική Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό και Ενημερωτικό Υλικό

Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

|  εκπαιδευτικό υλικό  |  ημερίδα Μεσσηνίας  |  σύνδεσμοι  |

Εκπαιδευτικό Υλικό

ΥΛΙΚΟ ΟΑΣΠ
Κάντε δεξί "κλικ" στο κάθε φάκελο της νέας σελίδας που θα ανοίξει και επιλέξτε "λήψη" για να "κατέβει" ολόκληρος στον υπολογιστή σας

 

 

αρχή

Ημερίδα 13/03/2018 στην Καλαμάτα


εγκύκλιος Ημερίδας 13/3/2018,
Αίθουσα Θ. Αγγελόπουλος

 


στιγμιότυπο από την έναρξη της ημερίδας

 

γενική άποψη της αίθουσας "Θ. Αγγελόπουλος"

 

αρχή

συνδιοργάνωση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

υποστήριξη
© 2017-2018