EBE > έργα > Διάφανες Σημαίες  

Διάφανες Σημαίες

Πιλοτική Εφαρμογή προγράμματος
«Διάφανες Σημαίες»
στις Σχολικές Δραστηριότητες

το σήμα της διάφανης σημαίας
που σηματοδοτεί ένα διακεκριμένο ηχητικό περιβάλλον, σύμφωνα με την τεκμηρίωση μιας μαθητικής ομάδας
το σήμα για το "διάφανο σημαιάκι"
που σηματοδοτεί μιας σχολική μονάδα που μεριμνά για το ηχητικό της περιβάλλον και το Ακουστικό της Αποτύπωμα


Φόρμα συμμετοχής σχολικών μονάδων από όλη την Ελλάδα

Η αειφορικότητα και η ποιότητα της καθημερινής μας ζωής εξαρτάται από το περιβάλλον μας ως προς και τις πέντε αισθήσεις. Γι’ αυτό και το ηχητικό περιβάλλον, είναι σημαντική παράμετρος ατομικής και συλλογικής, υγείας, ποιότητας ζωής και αειφορίας. Η σημασία του ηχητικού περιβάλλοντος για την αειφορία αυξάνεται αν αναλογιστεί κανείς τις δυνατότητες παραγωγής ήχων που έφερε η σύγχρονη τεχνολογία. Η Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης διοργανώνει πρόγραμμα ανάδειξης της αξίας του ηχητικού περιβάλλοντος στη ζωή μας, μέσα από σχετικές σχολικές δραστηριότητες με τίτλο: «διάφανες σημαίες».

 

 

Γενικά στοιχεία

• Στο πρόγραμμα αυτό, η σχολική κοινότητα καλείται να συνειδητοποιήσει, να καταγράψει και να δράσει εποικοδομητικά σε θέματα του ηχητικού περιβάλλοντος, διαθεματικά και βιωματικά.

• Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην όσμωση σχολικής και τοπικής κοινωνίας, μέσα από την αναζήτηση και ανάδειξη τοπικών ηχητικών περιβαλλοντικών στοιχείων.

• Σε κάποιες περιπτώσεις η ποιότητα του ηχητικού περιβάλλοντος είναι αναγνωρισμένη, όπως π.χ. σε ένα πάρκο, έναν αιγιαλό χωρίς ηχητικές παρεμβάσεις.
• Σε άλλες περιπτώσεις όμως η ποιότητα αυτή αν και βιώνεται ίσως δεν έχει επισημανθεί, όπως π.χ. σε μια παραδοσιακή αστική συνοικία, ή άλλο χώρο με πολιτισμικό ενδιαφέρον.

• Οι μαθητές μέσα από τις διαδικασίες αυτές μαθαίνουν βιωματικά, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός ή η παιδαγωγική ομάδα.


Οι «διάφανες σημαίες»

• Όταν τα ηχητικά στοιχεία καταδεικνύουν ένα ποιοτικό ηχητικό περιβάλλον σε μια εύλογη χωρική εμβέλεια, στο κέντρο αυτής μπορεί να αναρτηθεί διακριτικά και εύστοχα μια ειδική «σημαία» σήμανσης αξιόλογου ηχητικού περιβάλλοντος.

• Δεδομένου ότι ο ήχος είναι αόρατος, μια «διάφανη σημαία», είναι αυτή που θα μπορούσε να του αντιστοιχεί συμβολικά.

• Πρακτικά, μια «διάφανη σημαία», από διάφανο πλαστικό (νάυλον), μπορεί να αποτελέσει μια σχολική εκπαιδευτική κατασκευή.

• Μάλιστα, αν το υλικό της, καθώς κυματίζει παράγει ήχους χαμηλής στάθμης (π.χ. ως 20-30 db), ο ήχος της «διάφανης σημαίας» μπορεί να αποτελέσει πρακτικό κριτήριο ενός «ήσυχου» ηχητικού περιβάλλοντος, μια και αν η «διάφανη σημαία» ακούγεται κυματίζοντας, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνατότεροι ήχοι από την ηχητική της στάθμη.

 

Πιλοτική Εφαρμογή

• Κατά το σχολικό έτος 2017-2018, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης διερευνήθηκε στην πράξη η διαδικασία ανάδειξης των «διάφανων σημαιών». Αρχικά προτεινόμενα κριτήρια είναι:

• • (α) η ύπαρξη χαρακτηριστικών ήχων πολιτισμικής αξίας, π.χ. κωδωνοστάσια, αντικείμενα πολιτισμικής αξίας, που ο ήχος τους ενσωματώνεται στο ηχητικό περιβάλλον κ.λπ.,

• • (β) η συνολική απήχηση του περιβάλλοντος στην ατομική και συλλογική υγεία, π.χ. ένα ήσυχο ή με αποδεδειγμένα ευεργετικούς ήχους για την υγεία περιβάλλον, η «απήχηση» της κοινωνικής συνύπαρξης, που υποδηλώνει αλληλοσεβασμό και εκτίμηση στην ακοή και τους «ηχητικούς χώρους» των ατόμων,

• • (γ) η ομαλότητα στις τυχόν φυσιολογικές μεταπτώσεις της έντασης, π.χ. μεταπτώσεις της έντασης λόγω αλλαγής των εποχών, λόγω θεσμικών γιορτών, δρωμένων κ.λπ., επιθυμητών από την κοινότητα,

• • (δ) η διαχείριση του ηχητικού περιβάλλοντος από την τοπική κοινωνία και τους κινούμενους εντός του, π.χ. ειδικές σημάνσεις για την ηχητική συμπεριφορά, δεοντολογία παρέμβασης στο ηχητικό περιβάλλον, χρήση κατάλληλων υποδομών μέριμνας για τον ήχο και τη διαχείρισή του, επίγνωση και σεβασμός της πολιτισμικής αξίας ενός ηχητικού περιβάλλοντος κ.λπ.,

• • (ε) η τεκμηρίωση των παραπάνω με δόκιμες μεθοδολογίες της εκπαίδευσης, έρευνα πεδίου, ηχητικές και έντυπες καταγραφές κ.α. που θα πραγματοποιούνται ως εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμβάλλοντας στην κριτική και δημιουργική εκπαίδευση των μαθητών/τριών, διαθεματικά και βιωματικά.

 

Συμμετοχή

• Ο τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευτικών θα διαμορφώνεται κατά περίπτωση π.χ. με Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, συμμετοχή σε Παιδαγωγικές Ομάδες, ή Ομάδες Εργασίας, με μεμονωμένες δραστηριότητες, με συνεργασίες της σχολικής μονάδας με τοπικούς θεσμικούς φορείς κ.λπ.

• Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν όλη τη σχολική χρονιά με το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης στο lαb@sch.gr.


Εκπαιδευτικό Υλικό

 

 

 

 

 

με μια ματιά...
Έρευνα για το στρες στη σχολική ζωή
Με στόχο την βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος προγραμματίζεται για το 2018-2019 σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Τα βιβλία του Ήχου στη Δ.Κ.Β. Καλαμάτας
Ένα πρωτότυπο Βιβλιοστάσιο γνωριμίας των Παιδιών με τον Ήχο στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Διδακτική και Διαχείριση του Πολιτισμού
Με επιμόρφωση από την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ξεκίνησε η Ομάδα Εργασίας Διδακτικής και Διαχείρισης Πολιτισμού στην Εκπαίδευση.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Εθνική Επιμόρφωση
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση για όλες τις σχ. μονάδες της χώρας "Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο".
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Συνέδριο "Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση"
Ολοκληρώθηκε στην Καλαμάτα το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Θεατρο-μουσειοπαιδαγωγική στο σχολείο
Πρόγραμμα εκπαιδευτικής αξιοποίησης του Κάστρου της Καλαμάτας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Echo-Eco Festival Τεχνών για τον Ήχο
Προγραμματίζεται στο πλαίσιο
του προγράμματος Metafestival Βιωματικής Πολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Ημερίδα Ομάδων Εργασίας Ε.Β.Ε.
Προγραμματίζεται με αφορμή τη συνέχιση των εργασιών των Ομάδων κατά τη χρονια 2018-2019.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Οικοσύστημα
Τμήμα Τεκμηρίωσης   
Έγγραφα και Κανονισμοί
Εκδόσεις Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας
Επιστημονική Έρευνα
Ομάδες Εργασίας
Τμήμα Έργων
Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταϋγέτου
Παρατηρητήριο Γραμματισμού
Συνέδριο Βιωματικής Εκπαίδευσης
Βιωματική Αειφορική Εκπαίδευση

massmedia.gr - μεσικός γραμματισμός

mediamatics.gr - παρατηρητήριο
Βιωματική Πολιτισμική Εκπαίδευση
Μουσείο Γραμματισμού
Διδακτική & Διαχείριση Πολιτισμού
Διδακτική και Διαχείριση Σχολικών Μουσείων
Πρόγραμμα Διάσωσης Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς
ΘεατροΜουσειοΠαιδαγωγική: Το σχολείο στο μνημείο
Εθνικό Δίκτυο για τον Ήχο στην Εκπαίδευση
100 Χρόνια Ελληνικής Μουσικής Εκπαίδευσης
Ηχοπαιδαγωγική
Διάφανες Σημαίες
Συνέδριο Α.Ο. 2018 «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση»
International Network for Sound in Education
Κοινωνικές Σχολικές Δραστηριότητες-ΚΣΔ
Κριτικο-δημιουργική Εκπαίδευση
Θερινή Ακαδημία
Ρητορική στην Εκπαίδευση
Τμήμα Δεδομένων
Πλατφόρμας ηΜάθησης
Ιστορικές βιβλιοθήκες Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας
Σχολικές Βιβλιοθήκες και Δραστηριότητες
Πλατφόρμα Ομάδων Εργασίας
Υποστήριξη Εκπαιδευτικών
Ημερίδα για την Καύση των Κλαδεμάτων
Ημερίδα για τη Χρήση των Αντιβιοτικών
Ημερίδα Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών
Ημερίδα Αντισεισμικής Προστασίας
Παγκόσμια Ημέρα Δωρητή Αίματος
Μαθητικοί Αγώνες Υδροπυραύλων
έργο Α5
Τμήμα Υποδομών
Γραμμές Επικοινωνίας
Ιστότοποι
mylab | formdesk


 

έργα

 

με τη θεσμική συνεργασία

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, Ν.Π.Δ.Δ, αποτελεί για την πόλη της Καλαμάτας πολιτιστικό κέντρο που έχει σκοπό την προώθηση χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις της γνώσης, της πληροφορίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΦΑΡΙΣ

ΤΟ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Μ.Σ.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

δίκτυα

 

συμμετοχές

 

τρέχουσες θεματικές


 

μέσa κοινωνικής δικτύωσης

 


με την υποστήριξη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


υπό την αιγίδα

ΔΗΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ


ΔΗΜΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ-
ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


 

 

πλατφόρμα
τηλεδραστηριοτήτων
Ομάδες
Εργασίας


ΤΗΛ.: +30 2721 3 61 551
ΚΙΝ.: +30 6932 153 845
FAX:
+30 2721 3 61 481

EMAIL:
lab ( a t ) sch.gr
URL:
edulab.sch.gr

© 2014-2020
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης