EBE > έργα > διδακτική. και διαχ. πολιτισμού στην εκπαίδευση  

Διδακτική & Διαχείριση Πολιτισμού
στην Εκπαίδευση - Μνήμη Δάφνης Βουδούρη

 

• Η "Διδακτική και Διαχείριση του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση" είναι ένα πρόγραμμα που συνενώνει και υποστηρίζει ενιαία όλες τις δράσεις Πολιτισμικής Κληρονομιάς που υλοποιούνται από την Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας δια μέσου του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης.

• Υλοποιείται πρώτη φορά το 2017-2018 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και επιστήμονες του Πολιτισμού.

Περιλαμβάνει τις ενότητες:

Διδακτική και Διαχείριση Σχολικών Μουσείων
Πρόγραμμα Διάσωσης Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς
ΘεατροΜουσειοΠαιδαγωγική: Το σχολείο στο μνημείο

 

 

Εγκύκλιος Επιμόρφωσης (Α.Π. 111/11-01-2018)

 

• Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στη Μνήμη
της Καθηγήτριας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών
Δάφνης Βουδούρη, μία από τους πλέον σημαντικούς
νομικούς και επιστήμονες του πολιτισμού της χώρας,
που αποτέλεσε και αποτελεί πηγή έμπνευσης
για τους μαθητές της και την κοινότητα των επιστημόνων πολιτισμού.

 

Η Δάφνη Βουδούρη, διετέλεσε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Paris II, από το οποίο έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) στο δημόσιο δίκαιο και διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat d’Etat) Νομικής.

Διετέλεσε Εμπειρογνώμων του Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα μορφωτικών και πολιτιστικών συμφωνιών (1993-1998).

Ήταν μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του ισχύοντος νόμου 3028/2002 για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (1997-2002).

Υπήρξε επισκέπτρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Paros II (1992-1993) και στα αμερικανικά πανεπιστήμια Princeton (2008) και Columbia (2013).

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο δίδασκε από το 1995 μαθήματα σχετικά με το δίκαιο και τη δημόσια πολιτική πολιτισμού.

Διηύθυνε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΕΜΕΠ στην «Πολιτιστική Διαχείριση» την περίοδο 2012-2015 και ήταν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του από την ίδρυση του Προγράμματος το 2002 έως το 2015.

Είχε πολλές δημοσιεύσεις σε θέματα δικαίου, θεσμών, ιδεολογίας και πολιτικής στα πεδία του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μουσείων.

 

Συγγραφικό έργο

(1992) Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην προοπτική της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, Εκδόσεις Παπαζήση

(1999) Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια]

(2003) Κράτος και μουσεία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2008) A Singular Antiquity, Μουσείο Μπενάκη [Συμμετοχή]

 

 

 

 

Επιλογές Βιβλιογραφίας Επιμόρφωσης

Νόμος 3028

 

Δαλακούρη, Ν. (χ.χ.). Μουσεία. ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Ινστιτούτο διαρκούς εκπαίδευσης ενηλίκων

Desvalees, A., Mairesse, F. (επ. (2014). Βασικές Έννοιες της Μουσειολογίας. ICOM - Armand Colin. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/
Key_Concepts_of_Museology/Museology_WEB_greek.pdf
>. Προσπελάστηκε: 01/01/2018. Αποθηκευμένο αρχείο: http://edulab.sch.gr/stable/Museology_WEB_greek.pdf

Merriman, N. (1999). Ανολιγοντας τα μουσεία στο κοινό. Περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες. τ. 72 (Σεπτέμβριος 1999). Αθήνα: Αρχαιολογια και Τέχνες. σ.σ.43-46. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/72-14.pdf>. Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://edulab.sch.gr/stable/2011/07/72-14.pdf

Sullivan, R. (1996). Transforming Museums, in Cochran-Hirzy, E. (επ.) , True needs, true partners – Museums and Schools transforming education, Washington DC: Institute of Museum Services. σ.σ. 61-65 Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <https://community-wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/tool-ims-museum-sch.pdf>. Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://edulab.sch.gr/stable/tool-ims-museum-sch.pdf

Βοσνίδης, Π., Γκότησης, Σ. (επ.) (2006). Η τέχνη της συντήρησης ή συντηρώντας την τέχνη. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού - Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.byzantinemuseum.gr/showdownn.php?id=48&t=1&arid=978>. Προσπελάστηκε 01/01/2018. Αποθηκευμένο αρχείο: http://edulab.sch.gr/stable/H_TEXNH_THS_SUNTHRHSHS.pdf

Λαζαρίδου, Α. (2013). Τεκμηριώνοντας τις συλλογές του βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Παρουσίαση στην Επιμορφωτική Ημερίδα Δ.Ε.Α.Μ. Αθήνα: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://nam.culture.gr/images/deam/docs/11_dnam_carare_al.pdf>. Προσπελάστηκε: 01/01/2018. Αποθηκευμένο Αντίγραφο http://edulab.sch.gr/stable/11_dnam_carare_al.pdf

Νικονάνου, Ν. κ.α. (2015). Μουσειακή Μάθηση και Εμπειρία στον 21ο αιώνα. Αθήνα: ΣΕΑΒ. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/712/8/NIKONANOY.pdf>. Προσπελάστηκε: 01/01/2018. Αποθηκευμένο αρχείο: http://edulab.sch.gr/stable/NIKONANOY.pdf

με μια ματιά...
Έρευνα για το στρες στη σχολική ζωή
Με στόχο την βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος προγραμματίζεται για το 2018-2019 σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Τα βιβλία του Ήχου στη Δ.Κ.Β. Καλαμάτας
Ένα πρωτότυπο Βιβλιοστάσιο γνωριμίας των Παιδιών με τον Ήχο στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Διδακτική και Διαχείριση του Πολιτισμού
Με επιμόρφωση από την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ξεκίνησε η Ομάδα Εργασίας Διδακτικής και Διαχείρισης Πολιτισμού στην Εκπαίδευση.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Εθνική Επιμόρφωση
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση για όλες τις σχ. μονάδες της χώρας "Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο".
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Συνέδριο "Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση"
Ολοκληρώθηκε στην Καλαμάτα το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Θεατρο-μουσειοπαιδαγωγική στο σχολείο
Πρόγραμμα εκπαιδευτικής αξιοποίησης του Κάστρου της Καλαμάτας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Echo-Eco Festival Τεχνών για τον Ήχο
Προγραμματίζεται στο πλαίσιο
του προγράμματος Metafestival Βιωματικής Πολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Ημερίδα Ομάδων Εργασίας Ε.Β.Ε.
Προγραμματίζεται με αφορμή τη συνέχιση των εργασιών των Ομάδων κατά τη χρονια 2018-2019.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Οικοσύστημα
Τμήμα Τεκμηρίωσης   
Έγγραφα και Κανονισμοί
Εκδόσεις Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας
Επιστημονική Έρευνα
Ομάδες Εργασίας
Τμήμα Έργων
Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταϋγέτου
Παρατηρητήριο Γραμματισμού
Συνέδριο Βιωματικής Εκπαίδευσης
Βιωματική Αειφορική Εκπαίδευση

massmedia.gr - μεσικός γραμματισμός

mediamatics.gr - παρατηρητήριο
Βιωματική Πολιτισμική Εκπαίδευση
Μουσείο Γραμματισμού
Διδακτική & Διαχείριση Πολιτισμού
Διδακτική και Διαχείριση Σχολικών Μουσείων
Πρόγραμμα Διάσωσης Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς
ΘεατροΜουσειοΠαιδαγωγική: Το σχολείο στο μνημείο
Εθνικό Δίκτυο για τον Ήχο στην Εκπαίδευση
100 Χρόνια Ελληνικής Μουσικής Εκπαίδευσης
Ηχοπαιδαγωγική
Διάφανες Σημαίες
Συνέδριο Α.Ο. 2018 «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση»
International Network for Sound in Education
Κοινωνικές Σχολικές Δραστηριότητες-ΚΣΔ
Κριτικο-δημιουργική Εκπαίδευση
Θερινή Ακαδημία
Ρητορική στην Εκπαίδευση
Τμήμα Δεδομένων
Πλατφόρμας ηΜάθησης
Ιστορικές βιβλιοθήκες Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας
Σχολικές Βιβλιοθήκες και Δραστηριότητες
Πλατφόρμα Ομάδων Εργασίας
Υποστήριξη Εκπαιδευτικών
Ημερίδα για την Καύση των Κλαδεμάτων
Ημερίδα για τη Χρήση των Αντιβιοτικών
Ημερίδα Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών
Ημερίδα Αντισεισμικής Προστασίας
Παγκόσμια Ημέρα Δωρητή Αίματος
Μαθητικοί Αγώνες Υδροπυραύλων
έργο Α5
Τμήμα Υποδομών
Γραμμές Επικοινωνίας
Ιστότοποι
mylab | formdesk


 

έργα

 

με τη θεσμική συνεργασία

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, Ν.Π.Δ.Δ, αποτελεί για την πόλη της Καλαμάτας πολιτιστικό κέντρο που έχει σκοπό την προώθηση χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις της γνώσης, της πληροφορίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΦΑΡΙΣ

ΤΟ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Μ.Σ.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

δίκτυα

 

συμμετοχές

 

τρέχουσες θεματικές


 

μέσa κοινωνικής δικτύωσης

 


με την υποστήριξη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


υπό την αιγίδα

ΔΗΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ


ΔΗΜΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ-
ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


 

 

πλατφόρμα
τηλεδραστηριοτήτων
Ομάδες
Εργασίας


ΤΗΛ.: +30 2721 3 61 551
ΚΙΝ.: +30 6932 153 845
FAX:
+30 2721 3 61 481

EMAIL:
lab ( a t ) sch.gr
URL:
edulab.sch.gr

© 2014-2020
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης