ΕΒΕ > αρχική  
Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης

Βιωματική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΜΕ και Εκπαιδευτικές Πρακτικές:
Η έμφυλη οπτική στον Κινηματογράφο

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, 10:00-13:00, 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

προεγγραφή τώρα από το mylab εδώ:

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η κατανόηση του έμφυλου λόγου στη ζωή και την Τέχνη είναι ένα κλειδί που ανοίγει πολλές δυνατότητες διδακτικής γλωσσικών, κοινωνικών και πολιτισμικών θεμάτων σε όλες τις τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπό μας είναι να ανακαλύψουμε βιωματικά τις δυνατότητες αυτές και να τις εισάγουμε στο διδακτικό μας έργο, ενισχύοντάς το, με μια επιμόρφωση από θεσμικούς φορείς και επιμορφωτές.

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στόχος της επιμόρφωσης είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για ζητήματα φύλου και ισότητας μέσα από την βιωματική προσέγγιση του κινηματογράφου τόσο ως προϊόν όσο και ως διαδικασία παραγωγής τέχνης. Η έμφυλη ανάγνωση κινηματογραφικών προϊόντων συνιστά μια πολυεπίπεδη διαδικασία κι έχει στόχο όχι μόνο τη διερεύνηση του τρόπου αναπαράστασης των προσώπων, αλλά και τις συνθήκες κατασκευής μιας ταινίας, την ταινία καθ’ εαυτή, τους τρόπους πρόσληψης και ερμηνείας μέσω της αξιοποίησης του φύλου ως αναλυτικής κατηγορίας. Να κατανοηθεί δηλαδή πως το φύλο είναι πάντα παρόν καθορίζει την εστίαση, το βλέμμα, την παραγωγή των εκάστοτε νοημάτων και την αντίστοιχη ανάγνωση τους.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων, στην αίθουσα επιμορφώσεων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:00-13:00. Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουν προεγγραφή στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης (στο edulab.sch.gr, επιλέγετε «mylab») ως τις 4/11/2018. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στο πλαίσιο του Μητρώου Επιμορφώσεων και Διαπιστεύσεων της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δραστηριότητα στο πλαίσιο του διδακτικού τους έργου μέσα από την οποία θα δημιουργηθεί ένα σενάριο από τους/τις μαθητές/τριες, το οποίο θα εκδοθεί και θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Μέλος του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ, που είναι διοργανωτής φορέας του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου θα μπορεί να συνεργαστεί με τους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς για μετ-επιμορφωτική υποστήριξη. Τα σενάρια πρέπει να είναι έτοιμα μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2018. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας Ομάδας Εργασίας «Ισότητας Φύλων» στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η επιμόρφωση, που αποτελεί συνδιοργάνωση θεσμικών φορέων, εντάσσεται στη Θεματική – Αφιέρωμα του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου 2019 «Ισότητα Φύλων» και ο συντονισμός γίνεται στο πλαίσιο της διοργάνωσης θεσμικών φορέων Πολιτισμού «Μεταφεστιβάλ Βιωματικής Πολιτισμικής Εκπαίδευσης».

 

προεγγραφή τώρα από το mylab εδώ:


 

 

ΤΙ;
Το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης (Ε.Β.Ε.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Π.Ε.) Μεσσηνίας είναι ένα καινοτόμο, επιστημονικό, επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα/δομή της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΓΙΑΤΙ;
Το Ε.Β.Ε. της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας δημιουργήθηκε για να συμβάλλει σε αναγκαιότητες των εκπαιδευτικών στο πρότυπο:
"Εκπαιδευτικός-προς-Εκπαιδευτικό" (Teacher2Teacher),
με Ομάδες Εργασίας, δομημένες στη βάση
"από τα κάτω προς τα επάνω" (Bottom-Up).

ΠΩΣ;
Το Ε.Β.Ε. της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας συνδυάζει θεσμικούς πόρους και θεσμικές δυνατότητες με το έργο των Εκπαιδευτικών, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς και λειτουργεί υπό την αιγίδα των τοπικών θεσμικών αρχών, του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της
U.N.E.S.C.O.

ΠΟΤΕ;
Το Ε.Β.Ε. της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας ιδρύθηκε το 2014 (Α.Π. 7777/17-09-2014) και απέκτησε το εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. πλαίσιο λειτουργίας του το 2016 (Α.Π. 2876/18-05-2016).
Μετά από τέσσερα χρόνια πορείας, το Ε.Β.Ε. της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας έχει στο ενεργητικό του και αναπτύσσει βιωματικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες και το κοινό γενικότερα, εκπαιδευτική έρευνα, εκδόσεις, τοπικά και διεθνή σεμινάρια και συνέδρια, εθνικά και διεθνή δίκτυα.

ΠΟΙΟΣ;
Το Ε.Β.Ε. της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας υλοποιείται από Εκπαιδευτικούς,
σε Ομάδες Εργασίας στη βάση:
συνεργασιών των εκπαιδευτικών με θεσμικούς φορείς,
συνεργασιών των σχολικών μονάδων με θεσμικούς φορείς,
Επιστημονικών-Ερευνητικών Ομάδων Εργασίας Εκπαιδευτικών,
συνεργασιών με ειδικευμένους, επιστημονικούς και θεσμικούς συνεργάτες.

ΠΟΥ;
Το Ε.Β.Ε. της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας υλοποιείται σε Σχολικές Μονάδες και στη Διεύθυνση.
Ένα μέρος των υποδομών του βρίσκεται στο Διαδίκτυο προσβάσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να το αξιοποιήσει ή να υλοποιήσει ανάλογες δραστηριότητες και προγράμματα για τη Δημόσια Εκπαίδευση.
Υποστηρίζεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και παρουσιάζεται από τον επίσημο ιστότοπό του edulab.sch.gr και τους ιστοτόπους των έργων που υλοποιεί.

ΚΑΙ;
Το Ε.Β.Ε. της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας είναι ένα ανοιχτό προγραμματικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα, με πηγές ελεύθερης πρόσβασης, ώστε να αξιοποιηθεί ως μοντέλο, ολόκληρο ή στα μέρη του από κάθε ενδιαφερόμενο, προς όφελος της Εκπαίδευσης.
Με ελεύθερη διάθεση του περιεχομένου και με δράσεις εθνικής ή και διεθνούς εμβέλειας, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να συμμετέχει σε έργα ή απλά να έχει πρόσβαση, προς όφελος της Εκπαίδευσης.

 

με μια ματιά...
Έρευνα για το στρες στη σχολική ζωή
Με στόχο την βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος προγραμματίζεται για το 2018-2019 σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Τα βιβλία του Ήχου στη Δ.Κ.Β. Καλαμάτας
Ένα πρωτότυπο Βιβλιοστάσιο γνωριμίας των Παιδιών με τον Ήχο στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Διδακτική και Διαχείριση του Πολιτισμού
Με επιμόρφωση από την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ξεκίνησε η Ομάδα Εργασίας Διδακτικής και Διαχείρισης Πολιτισμού στην Εκπαίδευση.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Εθνική Επιμόρφωση
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση για όλες τις σχ. μονάδες της χώρας "Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο".
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Συνέδριο "Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση"
Ολοκληρώθηκε στην Καλαμάτα το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Θεατρο-μουσειοπαιδαγωγική στο σχολείο
Πρόγραμμα εκπαιδευτικής αξιοποίησης του Κάστρου της Καλαμάτας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Echo-Eco Festival Τεχνών για τον Ήχο
Προγραμματίζεται στο πλαίσιο
του προγράμματος Metafestival Βιωματικής Πολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Ημερίδα Ομάδων Εργασίας Ε.Β.Ε.
Προγραμματίζεται με αφορμή τη συνέχιση των εργασιών των Ομάδων κατά τη χρονια 2018-2019.
Μετάβαση στη σελίδα>>>
Οικοσύστημα
Τμήμα Τεκμηρίωσης   
Έγγραφα και Κανονισμοί
Εκδόσεις
Έρευνα
Ομάδες Εργασίας
Τμήμα Έργων
Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταϋγέτου
Παρατηρητήριο Γραμματισμού
Συνέδριο Βιωματικής Εκπαίδευσης
Βιωματική Αειφορική Εκπαίδευση

massmedia.gr - μεσικός γραμματισμός

mediamatics.gr - παρατηρητήριο
Βιωματική Πολιτισμική Εκπαίδευση
Μουσείο Γραμματισμού
Διδακτική & Διαχείριση Πολιτισμού
Διδακτική και Διαχείριση Σχολικών Μουσείων
Πρόγραμμα Διάσωσης Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς
ΘεατροΜουσειοΠαιδαγωγική: Το σχολείο στο μνημείο
Εθνικό Δίκτυο για τον Ήχο στην Εκπαίδευση
100 Χρόνια Ελληνικής Μουσικής Εκπαίδευσης
Ηχοπαιδαγωγική
Διάφανες Σημαίες
Συνέδριο Α.Ο. 2018 «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση»
International Network for Sound in Education
Κοινωνικές Σχολικές Δραστηριότητες-ΚΣΔ
Κριτικο-δημιουργική Εκπαίδευση
Θερινή Ακαδημία
Τμήμα Δεδομένων
Πλατφόρμας ηΜάθησης
Βιβλιοθήκη Σχολικών Δραστηριοτήτων
Σχολικές Βιβλιοθήκες και Δραστηριότητες
Πλατφόρμα Ομάδων Εργασίας
Υποστήριξη Εκπαιδευτικών
Ημερίδα για την Καύση των Κλαδεμάτων
Ημερίδα για τη Χρήση των Αντιβιοτικών
Ημερίδα Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών
Ημερίδα Αντισεισμικής Προστασίας
Παγκόσμια Ημέρα Δωρητή Αίματος
Μαθητικοί Αγώνες Υδροπυραύλων
έργο Α5
Τμήμα Υποδομών
Γραμμές Επικοινωνίας
Ιστότοποι
mylab | formdesk


 

έργα

 

με τη θεσμική συνεργασία

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, Ν.Π.Δ.Δ, αποτελεί για την πόλη της Καλαμάτας πολιτιστικό κέντρο που έχει σκοπό την προώθηση χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις της γνώσης, της πληροφορίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΦΑΡΙΣ

ΤΟ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Μ.Σ.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

δίκτυα

 

συμμετοχές

 

τρέχουσες θεματικές


 

μέσa κοινωνικής δικτύωσης

 


με την υποστήριξη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


υπό την αιγίδα

ΔΗΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ


ΔΗΜΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ-
ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


 

 

πλατφόρμα
τηλεδραστηριοτήτων
Ομάδες
Εργασίας


ΤΗΛ.: +30 2721 3 61 551
ΚΙΝ.: +30 6932 153 845
FAX:
+30 2721 3 61 481

EMAIL:
lab ( a t ) sch.gr
URL:
edulab.sch.gr

© 2014-2019
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης

Web
Analytics