EBE > έργα > διδακτική. και διαχ. πολιτισμού στην εκπαίδευση  

Διδακτική & Διαχείριση Πολιτισμού
στην Εκπαίδευση

 

• Το Μουσείο Γραμματισμού, αποτελεί το επίκεντρο μελέτης θεμάτων "Διδακτικής και Διαχείρησης του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση", μέσα από ένα ομώνυμο ερευνητικό πρόγραμμα.

• Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την επιμόρφωση "Διδακτική και Διαχείριση του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση" που υλοποιείται πρώτη φορά το 2017-2018 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Εγκύκλιος Επιμόρφωσης (Α.Π. 111/11-01-2018)

 

• Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στη Μνήμη
της Καθηγήτριας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών
Δάφνης Βουδούρη, μία από τους πλέον σημαντικούς
νομικούς και επιστήμονες του πολιτισμού της χώρας,
που αποτέλεσε και αποτελεί πηγή έμπνευσης
για τους μαθητές της και την κοινότητα των επιστημόνων πολιτισμού.

 

Η Δάφνη Βουδούρη, διετέλεσε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Paris II, από το οποίο έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) στο δημόσιο δίκαιο και διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat d’Etat) Νομικής.

Διετέλεσε Εμπειρογνώμων του Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα μορφωτικών και πολιτιστικών συμφωνιών (1993-1998).

Ήταν μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του ισχύοντος νόμου 3028/2002 για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (1997-2002).

Υπήρξε επισκέπτρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Paros II (1992-1993) και στα αμερικανικά πανεπιστήμια Princeton (2008) και Columbia (2013).

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο δίδασκε από το 1995 μαθήματα σχετικά με το δίκαιο και τη δημόσια πολιτική πολιτισμού.

Διηύθυνε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΕΜΕΠ στην «Πολιτιστική Διαχείριση» την περίοδο 2012-2015 και ήταν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του από την ίδρυση του Προγράμματος το 2002 έως το 2015.

Είχε πολλές δημοσιεύσεις σε θέματα δικαίου, θεσμών, ιδεολογίας και πολιτικής στα πεδία του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μουσείων.

 

Συγγραφικό έργο

(1992) Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην προοπτική της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, Εκδόσεις Παπαζήση

(1999) Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια]

(2003) Κράτος και μουσεία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2008) A Singular Antiquity, Μουσείο Μπενάκη [Συμμετοχή]

 

 

 

 

Επιλογές Βιβλιογραφίας Επιμόρφωσης

Νόμος 3028

 

Δαλακούρη, Ν. (χ.χ.). Μουσεία. ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Ινστιτούτο διαρκούς εκπαίδευσης ενηλίκων

Desvalees, A., Mairesse, F. (επ. (2014). Βασικές Έννοιες της Μουσειολογίας. ICOM - Armand Colin. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museology_WEB_greek.pdf>. Προσπελάστηκε: 01/01/2018. Αποθηκευμένο αρχείο: http://edulab.sch.gr/stable/Museology_WEB_greek.pdf

Merriman, N. (1999). Ανολιγοντας τα μουσεία στο κοινό. Περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες. τ. 72 (Σεπτέμβριος 1999). Αθήνα: Αρχαιολογια και Τέχνες. σ.σ.43-46. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/72-14.pdf>. Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://edulab.sch.gr/stable/2011/07/72-14.pdf

Sullivan, R. (1996). Transforming Museums, in Cochran-Hirzy, E. (επ.) , True needs, true partners – Museums and Schools transforming education, Washington DC: Institute of Museum Services. σ.σ. 61-65 Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <https://community-wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/tool-ims-museum-sch.pdf>. Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://edulab.sch.gr/stable/tool-ims-museum-sch.pdf

Βοσνίδης, Π., Γκότησης, Σ. (επ.) (2006). Η τέχνη της συντήρησης ή συντηρώντας την τέχνη. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού - Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.byzantinemuseum.gr/showdownn.php?id=48&t=1&arid=978>. Προσπελάστηκε 01/01/2018. Αποθηκευμένο αρχείο: http://edulab.sch.gr/stable/H_TEXNH_THS_SUNTHRHSHS.pdf

Λαζαρίδου, Α. (2013). Τεκμηριώνοντας τις συλλογές του βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Παρουσίαση στην Επιμορφωτική Ημερίδα Δ.Ε.Α.Μ. Αθήνα: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://nam.culture.gr/images/deam/docs/11_dnam_carare_al.pdf>. Προσπελάστηκε: 01/01/2018. Αποθηκευμένο Αντίγραφο http://edulab.sch.gr/stable/11_dnam_carare_al.pdf

Νικονάνου, Ν. κ.α. (2015). Μουσειακή Μάθηση και Εμπειρία στον 21ο αιώνα. Αθήνα: ΣΕΑΒ. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/712/8/NIKONANOY.pdf>. Προσπελάστηκε: 01/01/2018. Αποθηκευμένο αρχείο: http://edulab.sch.gr/stable/NIKONANOY.pdf


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οικοσύστημα

Τμήμα Τεκμηρίωσης   
Έγγραφα και Κανονισμοί
Επιμορφώσεις
Εκδόσεις
Ομάδες Εργασίας
Έρευνα
Τμήμα Έργων
Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταϋγέτου
Παρατηρητήριο Γραμματισμού
Συνέδριο Σχολικών Δραστηριοτήτων
Εκπαίδευση για την Αειφορία | sustainability.sch.gr

Massmedia.gr, Κριτικός Μεσικός Γραμματισμός για Ενήλικες

Mediamatics.gr, Κριτικός Μεσικός Γραμματισμός για Παιδία
Μεταφεστιβάλ Βιωματικής Πολιτισμικής Εκπαίδευσης
Μουσείο Γραμματισμού |literacy.sch.gr
Διδακτική και Διαχείριση Πολιτισμού στην Εκπαίδευση
Εθνικό Ε.Ε.Δ.Ε. Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός
100 Χρόνια Εκπαίδευσης για τη Μουσική στην Ελλάδα (1914 - 2014)
"Ηχοπαιδαγωγική": Εκπαίδευση που εστιάζει στον Ήχο
Διάφανες Σημαίες
Τοπικό Θεματικό Δίκτυο: Εκπαιδευτική Κληρονομιά
Κοινωνικές Σχολικές Δραστηριότητες (ΚΣΔ)
Κριτικο-δημιουργική Εκπαίδευση
Θερινή Ακαδημία |summeracademy.sch.gr
Μαθητικοί Αγώνες Υδροπυραύλων
Τμήμα Βιβλιοθήκης και Δεδομένων
Πλατφόρμας ηΜάθησης
Βιβλιοθήκη Σχολικών Δραστηριοτήτων |library.mysch.gr
Τ.Θ.Δ."Σχολικές Βιβλιοθήκες και Δραστηριότητες"
Πλατφόρμα Ομάδων Εργασίας
Ημερίδες και Υλικό (υποστήριξη σχολικών μονάδων)
Ημερίδα για την Καύση των Κλαδεμάτων
Ημερίδα για τη Χρήση των Αντιβιοτικών
Ημερίδα Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών
Ημερίδα Αντισεισμικής Προστασίας
έργο Α5
Τμήμα Επικοινωνίας και Υποδομών
Γενική Επικοινωνία
Ιστότοποι Έργων και Ομάδων Εργασίας
FORMDeSK - Φόρμες Υποβολής | forms.mysch.gr


 

έργα

 

υπό την αιγίδα

ΔΗΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ


ΔΗΜΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ-
ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


 

με τη θεσμική συνεργασία

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, Ν.Π.Δ.Δ, αποτελεί για την πόλη της Καλαμάτας πολιτιστικό κέντρο που έχει σκοπό την προώθηση χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις της γνώσης, της πληροφορίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΦΑΡΙΣ

ΤΟ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Μ.Σ.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

δίκτυα

 

συμμετοχές

 

τρέχουσες θεματικές


 

εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης

 


με την υποστήριξη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

 


Αναζητήστε στο Εργαστήριο με τη Google

 

πλατφόρμα τηλεδραστηριοτήτων
Είσοδος Μέλους Ομάδας Εργασίας


ΤΗΛ.: 30 2721 3 61 484
FAX:
+30 2721 3 61 481

EMAIL:
lab ( a t ) sch.gr
URL:
edulab.sch.gr

© 2014-2018
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας - Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης

Web
Analytics